System: Reset projekt

System: Reset projekti eesmärk on kaasata ja jõustada noori erinevatest gruppidest
otsustusprotsessidesse, luues turvalise ja austava platvormi, et liikuda
säästliku, rohelise ja kaasava ühiskonna poole läbi ühiskondlikele muutustele rõhumise.

Projektiga rõhutakse, et jätkusuutliku, rohelise ja kaasava ühiskonnani saab jõuda
vaid süsteemseid muutusi ellu viies läbi kodanikuaktiivsuse ja kõikide
ühiskonnaliikmete kaasamisega otsustusprotsessidesse. Projekti käigus kogutakse
üritustel jooksul välja selgitatud nõudmised, vajadused ja visioon noorte poolt
Uue Rohelise Kokkuleppe loomise jaoks.

Eestis on projekti raames plaanis 28 kohalikku noorte kogunemist (Local Hub),
2 aktivistide suvekooli ja üks regionaalne festival 2020 jaanuari-2021
novembri jooksul. Projektis osalevad lisaks Eesti Rohelisele Liikumisele
ka keskkonnaorganisatsioonid Belgiast, Horvaatiast, Küproselt, Taanist,
Iirimaalt, Põhja-Makedooniast, Maltalt, Austriast ja Hispaaniast.