Kogukonnaaktivistide lood

Thao lugu

 

Nimi: Thao Van (SWE)

Tegevusala / huvi: Mulle meeldib mängida sulgpalli ja teha joogat ning käia iga päev trennis. Ma käin tihti oma kodukandis metsas jooksmas, seega võin julgelt väita, et olen inimene, kes ei saa ilma meie ilusa looduseta elada. Lisaks koolitööle leian tavaliselt aega nii endale, sõpradele kui ka perele. Võin öelda, et elan tasakaalustatud elu.

Miks sa sidusid end keskkonnaalase liikumisega?

Ma liitusin Friends of the Earth-iga Rootsis peaaegu aasta tagasi. Otsustasin selles keskkonnaorganisatsioonis osaleda, kuna tundsin huvi, miks me noortena peaksime keskkonnateemasid tõsiselt võtma. Minu teadmised kliimamuutuse kohta olid nii piiratud,  et nüüd kahetsen, et ma sellest probleemist juba varem teadlik ei olnud. Ma uurisin veidi ja mõistsin, et meie planeet vajab kiireid muutusi ekstreemse kuumuse, põudade, üleujutuste ja vaesuse riski vähendamiseks. Ainus viis, kuidas panna inimesi tegutsema, on alustada meeleavaldustest ja mobiliseerimisest minu kodulinnas Göteborgis. Koos ülemaailmse Rise for Climate liikumisega oli meil 8. septembril 2018 võrratu päev, kus me nõudsime kohalikelt juhtidelt tõelisi meetmeid kliimamuutustega võitlemiseks. Fossiilkütused tuleks keelata niipea kui võimalik. Meil pole sellega enam võimalik kauem oodata.


Millised on peamised küsimused, millega teil liikumises tegeleda?

Ma arvan, et peamine probleem on see, et meid ega meie tööd ei võta poliitikud tõsiselt. Lisaks tekitab meile keskkonnaarutelude ajal sageli raskusi see, et ei ole lihtne kedagi veenda lendamisest loobuma, kui nad on veendunud, et nende valik lennukiga lennata ei mõjuta meie planeedi kliimat nii palju, kui me arvame. Fakt on aga fakt. Me jagame jätkuvalt karmi tõde, et me, inimesed, oleme oma planeeti väga halvasti kohelnud. Sellepärast jagan teistega oma kirge võidelda Maa säästmise eest parema tuleviku nimel. See, mida me täna teeme, otsustab, kes me oleme homme!


Mis julgustab sind jätkama?

Nähes inimeste uudishimulikke ja mõnikord ettevatlikke pilke, tunnen ennast tõesti kurvana, kuid samal ajal annab see mulle motivatsiooni jätkata. Ma hindan ka minu ümber olevaid inimesi, kelle soovid luua paremat tulevikku on mind piisavalt inspireerinud, et lootust mitte kaotada. Koos oleme tugevamad!

---------------------

Name: Thao Van (SWE)

Field of action/interest: I am fond of playing badminton and doing yoga and workout exercises daily. I often do a bit of running in the forests near where I live and thus, I can surely say I am a person who cannot live without our beautiful nature. Besides schoolwork, I usually find time for myself, friends, and family to have a balance in life.


Why did you get involved in the environmental movement?

I joined Friends of the Earth Sweden almost a year ago. The reason why I decided to get involved in this environmental organisation began with a curiosity of why we, young people, should take environmental concerns more seriously. My knowledge about climate change was so limited that today, I told myself I should have been aware of this problem a long time ago. I did some research and realised that our planet needs urgent changes from us to cut the risk of extreme heat, drought, floods, and poverty. The only way to make people take action is, therefore, to start with manifestation and mobilising in my city, Gothenburg. Together with the global Rise for Climate movement, we had an amazing day on 8 September 2018, where we demanded real climate action from our local leaders. Fossil fuels should be banned as soon as possible, because there is no time to lose.


What are the main issues you have to deal with in the movement?

I think the main issue that comes up quite often is that we as the environmental activists have to deal with the truth that our politicians do not fully understand us or take our work seriously. Furthermore, we are often uncomfortable while having environmental talks because it is not easy to persuade a person to stop flying when they are really keen on their opinions that their choices of flying do not affect our planet much as we think. However, a fact is a fact. We keep delivering the terrible and sorrow truth that we, humans, have treated our planet very badly, and therefore, I personally am willing to share my passion of saving Earth for a better future. What we do today decides what we will be tomorrow!


What keeps you going?

Meeting people’s curious and sometimes ignorant glances, I truly feel sad, but at the same time, it give me great motivation to keep going. I also appreciate the people around me, whose desires for a better future have inspired me enough that I do not want to lose hope. Together, we are stronger!