Kogukonnaaktivistide lood

Sabīne lugu

 

Nimi: Sabīne Valtere (LV)

Tegevusala: Ostlemine otse müüjalt (direct buying)

Selle peamine idee on mahetoidu ostmine otse kohalikelt talunikelt. Liikmena on mul pidevalt ligipääs värskele, maitseküllasele ja toitaineterikkale toidule. Väga inspireeriv on olla osa sellisest kogukonnast, kus kohtab sarnase mõttemaailmaga inimesi eriliselt sõbralikus õhkkkonnas. Me väärtustame lugu, mis on iga toiduaine taga – saab kohtuda talunike ja nende peredega, külastada paiku, kust pärinevad mu porgandid ja munad, või isegi aidata talunikke põllutöödel, mis annab eriti tugeva kogukondliku tunde. Toodete tarbijatena hoiame nõudluse regulaarsena, seega talunikud tunnevad pidevalt, et nende tööd väärtustatakse. Antud kogukond on suurepärane paik, kus õppida, praktiseerida ja vahetada teistega kogemusi jätkusuutlikuma eluviisi järgmiseks.  

----------------------

Name: Sabīne Valtere (LV)

Field of action/interest: Direct buying.

The main idea is to buy organic food directly from local farmers. As a member, I have access to fresh, flavourful, and nutrient-rich food weekly. It is inspiring to be a part of this community because of the like-minded people and the friendly atmosphere. We value the story behind the food – meeting farmers and their families, visiting the place where carrots or milk come from, or even helping farmers with harvesting gives a strong community feeling. Moreover, we provide regular demand for products, so farmers feel that their hard work is appreciated. Overall, it is a great place for learning, practicing, and exchanging experiences to live a more sustainable lifestyle.