Kogukonnaaktivistide lood

Ojārsi lugu

 

Nimi: Ojārs Bondars (LV)

 

Väga pikka aega olen elanud ühiskonnas koos inimestega, kes ekslesid rutiinis. Rutiin kitsendab maailmavaadet nii isiklike kui ka globaalsete probleemide tasandil ja näib kui iseenesest mõistetava elu olemasolu osana. Rutiiniga on lihtsam harjuda, kui panustada muutuste elluviimisesse. Olen tänulik end ümbritsevatele inimestele, kuna nendeta ma ei oleks märganud, kui lihtne see kõik oli. Otsisin enda ümbert teraseid, avatud kaaslasi ja juhuslikult leidsin end osa võtmast FoE Läti tegevustest, et lähemalt tutvuda teiste maailvaadetega. Otsisin alati võimalusi arenguks, et areneda. Areneda inimeseks, kes alati on kindel, et vestluskaaslased mõistaksid, et me võitleme samade eesmärkide nimel, ainult et meetodid on erinevad. Seepärast haaran igast võimalusest, mis pakub osalemist seminaridel ja õpitubades, kus me ainult ei arenda iseennast, vaid ka keskkonda, kus me elame. 

------------------
For a very long time, I have lived in a society with people who have lost themselves in their routine – a routine that, with its narrow vision of personal and global problems, looks like an obvious phenomenon of existence that is easier to come up with than to change... I can only be grateful that there were such people around me, because I would never have noticed how simple it was. I looked for bright, open-minded companions, and somehow, I became a regular participant in FoE Latvia’s activities to explore a whole different vision of the world. I began looking for ways to improve myself to become a different person, a man who will make sure that my opponents in a conversation understand that we fight for the same balance between peace and well-being, only the methods are different. That is why I take every opportunity to participate in seminars and workshops, where we not only develop ourselves, but also the environment in which we live.