Kogukonnaaktivistide lood

Julia lugu

Nimi: Julia Lönnqvist (SWE)

Tegevusvaldkond: Olen eelnevalt olnud ja olen ka praegu seotud erinevate valdkondadega ja MTÜ-dega. Olen esinaine MTÜ-s Air Clim, kus keskendume nii kliimale kui õhureostusele, ja esinaine Rootsi noorte jätkusuutliku arengu MTÜ lääne allüksuses nimega PUSH Sweden. Olen ühendanud erinevaid keskkonnaalase valdkonnaga tegelevaid MTÜ-sid ja selle kaudu olen osa võtnud ja korraldanud üritusi, töötube, manifeste, meeleavaldusi ja klubisid, mis innustavad olema aktiivsed. Hetkel olen osa grupist, kes motiveerib Göteburgi kohalikke poliitikuid, et nad avalikesse hoonetesse rohkem päikesepaneele installeeriksid. See on algatus, mille on teinud PUSH Sweden ja Friends of the Earth Sweden. MTÜ Digidem Lab poolt saadud stipendiumiga plaanin teha Hispaania pealinna Madridi 100% jätkusuutlikuks ja teha vastav võrdlusi Rootsiga.  

Miks oled seotud keskkonnaliikumisega?

Juba lapsest peale on mul olnud tugev võrdsus- ja õiglustunne inimkonna ning Maa omavahelise suhte suhtes. Algkoolis käies näitas õpetaja mulle, kuidas loodussüsteemi ringlemine toimib. Mõistsin, et kõik, mida me looduses teeme, tuleb ka samamoodi meile ringiga tagasi, sest looduskeskkonnas ringlevad samad molekulid. Kuna inimesed viivad Maa tasakaalust välja, tunnen inimesena vastutust panustada Maa tasakaalus hoidmisse. (Hiljem olen mõistnud, et mul on suur eelis elada riigis, kus on olemas õigus vabalt rääkida ja proovida, et vähemalt mu sõnumit kuulatakse. Kuna minevikus oleme palju emissiooni panustanud, peaksin lääneriigi kodanikuna panustama veelgi enam). Mõned aastad tagasi viisin oma lapsepõlve huvi ja kire uuele tasandile osaledes MTÜ-de tegevustes. 

Mis on peamised mured, millega pead liikumisega tegelemisel kokku puutuma?

Ma arvan, et peamine rõhk liikumisega tegeledes on koostöö arendamine ja MTÜ-de kokku kutsumine programmilistele kogunemistele, et näidata meie rohkust nii riigisiseselt kui ka rahvusvahelisel tasandil. Muljetavaldav on, kuidas koolistreigid on üha enam üle maailma levinud ja kuidas inimesed ühinevad ning kasutavad õigusseadust. Näiteks, võib tuua People’s Climate Case juhtumi, kus pered üle maailma kaebavad Euroopa Liidu kohtusse, kuna ei ole ette võetud reaalseid tegevusi kliimamuutuse vastu võitlemiseks. Näib, et ühiskonna liitmine liigub õiges suunas. 

Mis hoiab Sind tegutsemas?

Südamehääl ütleb, et teistsugune maailm on võimalik, see ei ole teoreetiliselt võimatu. Me lihtsalt peame muutuma ja  muutumine võib olla üsna keeruline. Siiski leian, et võimaluse korral me ei peaks leppima ainult ilusa ja võrdse maailmaga. Me ei tea elu võimalikkusest mõnel teisel planeedil. Oled sa usklik või mitte, Maa ise on juba osa imest. Kui me ei anna endast parimat, et seda imet hoida, on see puhas ime raiskamine. ;) Kui sära on tuhmunud, siis tunne, et ma ei ole üksi ja ümbritsevad inimesed annavad lootust, inspiratsiooni ja toetust, on tõeline õnnistus. Olen tänulik kõigile, kes usuvad samadesse asjadesse, töötavad koos, ja aitavad üksteist. Koos oleme tugevad! 

-----------------------------------------

Name: Julia Lönnqvist (SWE)

What is your field of action / interest in the environmental movement?

I am and have been engaged in different topics and NGOs. I am the chairwoman of an NGO called Air Clim, which focuses on both climate and air pollution, as well as the chairwoman of the western sub-group of the Swedish youth NGO for sustainable development called PUSH Sweden. I have been connecting with a lot of different NGOs in the environmental field and through them joined events, arranging events, workshops, manifestations, demonstrations, and clubs for sharing activism through art as example. Currently, I am also part of a group who are pushing the local politicians of Gothenburg to put more solar panels on all their public buildings, which was an initiative from PUSH Sweden and Friends of the Earth Sweden. I am exploring the plan for making Madrid, the capital of Spain, 100% sustainable and comparing it to Sweden through a scholarship from an NGO called Digidem Lab.


Why did you get involved in the environmental movement?

Since I was a child, I have had a strong sense of equality and equity between the beings sharing Earth and the Earth itself. I had a teacher in primary school that showed me how the natural cycles on Earth function and I realised that what goes around comes around – it is the same molecules circulating. I felt a responsibility as a human to make the Earth balanced, as it is humans who take it out of balance. (I also later realised that I am privileged to live in a country with free speech and that I am able to at least try to have my voice be heard, so I should do that even more as a citizen of a western country that historically contributed to a lot of emissions). Some years ago, I took my passion from childhood to a more organised form through different NGOs.

What are the main issues you have to deal with in the movement?

I think the main issues to deal with within the movement itself have been collaboration and joining all the different NGOs together in big manifestations to show how many we are, at the same time in different cities within countries, but also internationally. It is incredible to see how this happens more and more nowadays with the school strikes spreading all over the world as well as people uniting and using the law as a method, for example in the People’s Climate Case, where families all over the world are suing the European Union for not taking enough action against climate change. It seems like it is going in the right direction on uniting us all.

What keeps you going?

My deep feeling of knowing that another world actually is possible, it is not something theoretically impossible. We just need to change, and that change can be hard enough. However, I do not think we should settle with less than a beautiful and equal world, if it actually is possible. We do not know life on any other planet yet; whether you are religious or not, Earth actually is a kind of a miracle, and not doing our best to keep it as amazing as it can be is a waste of miracles ;). The feeling of not being alone and having other people giving you hope, inspiration, and support when your sparkle is dulled is truly a blessing. I am really so thankful for all of us who believe in the same thing, work together, and help each other! Together, we are so strong!