Suvekoolid

Suvekoolid on eelkõige mõeldud noortele, et tulla kokku, arutleda erinevate teemade üle, luua sõprussidemeid, saada uusi oskusi ja teadmisi. Suvekoole toimub kaks ja mõlemas on kohti ca 40 inimesele. Mõlemad suvekoolid käsitlevad laiemalt tarbimist ja selle mõju arenguriikidele. Suvekooli saamiseks on kohti piiratud arv ja vajalik eelregistreerimine.

Infot suvekoolide kohta leiab Eesti Rohelise Liikumise kodulehelt ja Facebookist. Konkreetsemate mõtete ja küsimuste puhul kirjutada kairoheline.ee.

 

SUVEKOOL 2016

Pealkiri: Eluterve ja säästlik tarbimine: kogukond, toit ja energeetika
Aeg:  11. – 13.07
Koht: Algallika külalistemaja Matsalus

 

Suvekooli tuli kokku 39 särasilmset inimest, keda kõiki ühendas huvi ressursse, tervist ja loodust säästva eluviisi vastu. Üritus toimus üle-Euroopalise FoEE projekti School of Sustainability raames, mille koordinaator Kai Allikas jagas ka oma teadmisi ja kogemusi, julgustades kõiki mõtlema lahendustele, mis oleksid korraga nii lokaalsed kui globaalsed.

Ülemaailmsest ökokülade võrgustikust, nende erinevustest ja toimimispõhimõtetest rääkisid Ave Oit ja Toivo Aalja Lilleoru kogukonnast.  Toidukasvatamise paremaid võimalusi, mullaviljakuse erinevaid aspekte ja maailma toiduprobleeme tutvustas Marian Hiire, kes viis läbi ka töötoa, mille käigus rajati Algallikale oma väike permakultuuri aed ja toidusalu.

suvekool

Taastuvenergeetikast, selle erinevatest võimalustest, rakendatavusest Eestis ning probleemidest rääkisid Raul Potisepp ja Mihkel Annus. Katsuda anti ka elektriautot ning kasutajate sõnul on Eestis elektriautode taristu suurepärane ning mõistlik etteplaneeriv kasutamine igati mugav.

p2ikesepaneelid

Praktilise taastuvenergia töötoa viis läbi Maarja Õunaste. Endale ise päikesepaneeli abil töötava mobiililaadija valmistamine nõudis täpsust ja osavat kätt, kuid andis selge ülevaate sellest, milline on ühe päikesepaneeli tööpõhimõte.

Suvekooli lõpetas taas üldisema teemaga Aleksei Lotman, kes meenutas vanu keskkonnaprobleeme ning andis lootust, et kui inimesed tegutsevad üheskoos, on muutused ja parem tulevik võimalikud.

Paljud suvekoolis idanema hakanud head ideed on juba edasi arenema hakanud ning oodata on mitmeid uusi huvitavaid ja keskkonnasäästlikke projekte ja üritusi. ERL tänab kõiki osalejaid ning loodetavasti kohtume taas järgmisel aastal!

lilleke

 

Suvekoolis valminud videoklippe vaata siit.

ERLi suvekooli rahastasid ka Euroopa Komisjon ja Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahendistest.