School of Sustainability

2015. oli Euroopas arengukoostöö aasta, mil Friends of the Earth alustas projektiga, mille nimeks School of Sustainability. Projekti kestvuseks on kolm aastat ning projektist võtavad osa 23 erinevat gruppi, kes esindavad mingit piirkonda/riiki. Projekti eesmärgiks on levitada teadmisi ja kriitilist mõtlemist vaesuse, õigluse, meid ümbritseva süsteemi (majanduslik, sotsiaalne, keskkond) ja jätkusuutlike eluviiside teemal. Eeskujuks on võetud Ladina-Ameerikas aastakümneid toimiv süsteem (Escuela de la Sustentabilidad), kus kogukonnad tulevad kokku ja arutlevad, lavastavad teatrina või väljendavad kunstina oma probleeme, püüdes leida üheskoos lahendusi ja saades teineteiselt tuge.

Projekti nimi võib otse eesti keelde tõlgituna kõlada eksitavalt, kuna tegemist pole kooliga selle traditsioonilises mõttes – pigem just vastupidi. Eesmärgiks on kasutada erinevaid publikut ja kogukonda kaasavaid meetodeid - sest valitseb usk, et suure tõenäosusega igaüks meist teab midagi, millega panustada lahenduse leidmisesse. Seminari läbiviijal võiks olla teemast pigem teadliku moderaatori kui klassikalises mõttes ülevalt alla õpetaja roll. Nii üritamegi iga seminari puhul koostöös valdkonna eksperdiga suurendada publiku osalust üritusel ja anda võimalusi kaasarääkimiseks.

Arenguküsimustes keskendutakse keskkonnaõig(l)usele ning teadmisi antakse edasi kasutades mitteformaalseid haridusmeetodeid. Projekti jooksul toimub mitmeid rahvusvahelisi partnerkohtumisi, mille  raames vahetatakse teadmisi, oskuseid ja kogemusi. Tänu kokkusaamistel omandatule saab iga osaleja koduriiki naastes viia iseseisvalt läbi kaasavaid avalikke üritusi, kus erinevate tegevuste kaudu saadakse rohkem teadmisi globaalsete teemade kohta, nagu seda on ülemaailmne vaesus, õig(l)us, kliimamuutused, globaalne tarbimine, migratsioon jms.

Eestis toimuvad antud projekti raames mitmed avalikud seminarid, nii Tallinnas kui Tartus Rohelise Tee Õhtu ürituste all (mitte kõik Rohelise Tee Õhtu üritused ei kuulu selle projekti alla). Lisaks ka kaks suvekooli noortele 2016. ja 2017. aastal. Igakuiselt leiab globaalsete teemade kohta artikleid ja lugemissoovitusi infokirjast (v.a suvel), kodulehelt ning Facebooki uudisvoost.

Projekti toetab Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Eesti Roheline liikumine tänab Euroopa Liitu rahalise abi eest. Ürituste sisu ja materjalid on Eesti Rohelise Liikumise ainuvastutus ega peegelda Euroopa Liidu arvamust. Euroopa Liitu ei saa võtta vastutusele antud ürituse sisu ja materjalide kasutamise eest.