Lõppenud projektid

Eesti Rohelise Liikumise arenguhüppe projekt

21:55 07. september 2014

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt 8951,40 euroga toetatud projekt „Eesti Rohelise Liikumise arenguhüpe“ kestis 1. aprillist 2014 kuni 31. märtsini 2015. Projekti eesmärgiks oli organisatsiooni eesmärkide ja arenguvajaduste täpsem sõnastamine, liikmete aktiivsem kaasamine ERLi igapäevatöösse ning avalikkuse tähelepanu suurendamine organisatsiooni tegemistele.

Arenguhüppe käigus uuendati vabatahtlike abiga liikmenimekirja, mille käigus tuvastati suur osa liikmeid, kes ei ole enam huvitatud liikmelisusest, ning tänu sellele on kustutatud suur osa passiivsest liikmeskonnast. Nüüd saab organisatsioon keskenduda huvitatumate liikmete vajadustele ja soovidele. Tublide vabatahtlike näol on suurenenud liikmeskond ning tegevusse on kaasatud rohkem aktiivseid inimesi.

Üheks projekti eesmärgiks oli luua Rohelise Liikumise uus koduleht www.roheline.ee – see valmis koostöös Greaton OÜga septembris 2014. Projekti lõppedes käib ikka veel pidev kodulehe testimine ERLi kontoritöötajate poolt.

Kolmanda tegevusena võib välja tuua viimase aasta jooksul peetud koosolekud ja seminarid. Liikmeid on kutsutud seoses arenguhüppega osalema mitmetel aruteludel. Mai kuus toimunud Rohelisest Foorumist ja üldkoosoleku raames peetud arenguseminarist võttis osa väga vähe liikmeid. Paremini ei läinud ka piirkondlike arenguseminaridega, millest ühe pidime lausa tühistama, kuna ei olnud ühtegi registreerunut. Murrangut võis näha aga jaanuaris toimunud erakorralisel üldkoosolekul, millest võttis osa juba märgatavalt suurem arv liikmeid, ning sealjuures võttis enamus neist ka aktiivselt sõna.

Arenguhüppeprojekti jooksul kogutud infot kasutati Eesti Rohelise Liikumise arengukava koostamisel, mis 31. märtsi seisuga on juhatuse koosoleku otsusega kinnitatud ning ootab liikmete poolset kinnitust maikuus asetleidval üldkoosolekul.