Lõppenud projektid

Roheline Telk

21:00 07. september 2014

Projekti eesmärgiks on suurendada inimeste teadlikkust keskkonnahoiust, et inimesed suhtuksid looduskaitsesse ja sellega seonduvatesse probleemidesse vastutustundlikult. Infomaterjalid, testid, plakatid, mängud, filmid ja töötoad aitavad muuta inimesi teadlikumaks sellest, kuidas nende tegevused ja tarbimisharjumused meie looduskeskkonda mõjutavad. Eesmärgiks on tekitada inimestes huvi ja muuta nende maailmapilti ja käitumisharjumusi keskkonnasäästlikumaks. Samuti tutvustatakse telgi külastajatele võimalusi, mida saab ise keskkonnahoiuks ära teha.

Projekti elluviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.