Lõppenud projektid

Vabaühenduste aktiivne osalus Euroopa Liidu struktuurivahendite 2014–2020 programmeerimisprotsessis

10:25 11. august 2014

Projekti eesmärkideks on: tõsta Eesti ühenduste võimekust kaitsta oma põhikirjalisi eesmärke ja avalikku huvi läbi riigi eelarveprotsessi mõjutamise ning saavutada kokkulepe rahandusministeeriumiga ühenduste edaspidiste kaasalöömisvõimaluste osas riigieelarve protsessis. Eesmärgi saavutamiseks keskendutakse konkreetse „näidisjuhtumina“ eestkostele Euroopa Liidu struktuurivahendite 2014–2020 perioodi planeerimisprotsessis, sest just aastatel 2012 ja 2013 paneb Vabariigi Valitsus koostöös huvitatud partneritega paika Euroopa Liidu (EL) struktuurifondide kasutusvaldkonnad ja -tingimused aastateks 2014–2020. Sarnaselt eelmise perioodi (2007–2013) ettevalmistusprotsessile on Eesti Roheline Liikumine (ERL) taas valmis koordineerima ühenduste panust, et rääkida kaasa riigi tuleviku kujundamisel. Ühendustel tekib võimalus kommenteerida erinevaid dokumentide mustandeid (kogumahus 500–1000 lk), kuid vastava ettevalmistuse ja koordinatsioonita võib ühenduste panuse kvaliteet ja mõju jääda minimaalseks. Projekti käigus taaskäivitab ERL vastava meililisti ja kodulehe, korraldab ühendustele koolituse, ühishuvide kaardistamise ja strateegiakoosolekud. ERL koordineerib valdkondlike rakenduskavade, partnerlusleppe, eelhindamise ja keskkonnamõjude hindamise dokumentide eelnõude ühist analüüsimist ja kommenteerimist. Rahandusministeeriumiga lepitakse kokku „hea tava“ ehk riigi eelarveprotsessi(de)s edaspidise osalemise põhimõtted.

Projekti rahastab regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti kestvus on 01.04.2012–31.03.2013 ning KÜSKi toetus 11 841,73 eurot.

Kontakt:

Triinu Vaab, projektijuht; e-post: triinu[ätt]roheline.ee; tel: 742 2532, 5625 3986.

Materjalid: