Lõppenud projektid

Planeeringute alase koostöö arendamine Otepää piirkonnas

10:20 11. august 2014

Projekti põhieesmärgiks on planeeringute alase koostöö arendamine Otepää piirkonnas, parandada Otepää piirkonna kohalike omavalitsuste pädevust kodanikeühenduste kaasamisel planeeringute protsessi ning tõsta kodanikuühenduste planeerimisprotsessides osalemise valmidust ja võimekust.

Alaeesmärkideks on:

 1. Otepää valla kaasava planeerimise metoodika väljatöötamine ja rakendamine;
 2. kodanike ja nende ühenduste planeerimisteemaline harimine;
 3. kohaliku omavalitsuse ja kodanikuühenduste vahelise infovahetuse parandamine.

Otepää piirkonna valimine on tingitud sealsest pidevast huvide konfliktist – ühelt poolt arendajad, kes selle atraktiivse kandi vastu suurt huvi tunnevad, ning teisalt looduskaitselised huvid ja maastikukaitsealast tingutud piirangud. Projekti olulisemateks tegevussuundadeks on Otepää piirkonna kohalike omavalitsuste pädevuse tõstmine kodanikeühenduste kaasamisel planeeringute protsessi ning kodanikuühenduste planeerimisprotsessides osalemise valmiduse ja võimekuse suurendamine. Seetõttu koostatakse planeerimise temaatikat käsitlevaid infomaterjale, korraldatakse vastavaid infopäevi ning kaasatakse Otepää piirkonna kohalike omavalitsuste ning kodanikuühenduste esindajaid ja aktiivseid üksikisikuid Otepää piirkonna kaasava planeerimise metoodika väljatöötamisse. Metoodika osaks on piirkonnas tegutsevate ühenduste ja aktivistide ning nende huvide kaardistamine. Nimetatud tegevused aitavad kaasa Otepää piirkonna planeerimistegevusele ja seeläbi elukeskkonna kvaliteedi tõstmisele.

Projekti rahastavad siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti kestvus on 01.05.2011–31.03.2012 ning KÜSKi toetus 11 985,87 eurot.

Kontakt:

Triinu Vaab, projektijuht; e-post: triinu[ätt]roheline.ee; tel: 742 2532, 5625 3986.

Materjalid:

 • projektis osalemise kutse kohalikele omavalitsustele, kodanikele ja nende ühendustele;
 • artikkel Otepää Teatajas (17.06.2011);
 • planeeringute teemalise infopäeva (21.06.2011, Otepää vallavalitsuses) materjalid – Pille Metspalu ettekanne, Kadri Tillemanni juhitud rühmatöö kirjeldus ning mõned pildid;
 • kodanike ja nende ühenduste osalemise kogemust kaardistava küsitluse ankeet (täida siin);
 • ametnike kaasamise kogemust kaardistava küsitluse ankeet;
 • küsitluste kokkuvõte (31.08.2011 seisuga);
 • kutse teisele infopäevale Otepää Teatajas (12.08.2011);
 • kaasamise teemalise infopäeva (30.08.2011, Lutsu turismitalus) materjalid – Peep Mardiste ettekanne, Kadri Tillemanni juhitud arutelu kokkuvõte ning mõned pildid;
 • kaasava planeerimise hea tava seminari lühike kokkuvõte (28.10.2011, Lutsu turismitalus);
 • infovoldik „Väike teejuht planeeringute maailma“ (NB! Infovoldikut jagatakse ka paberkandjal. Huvi korral võtke projektijuhiga ühendust!);
 • kaasava planeerimise juhendi mustand;
 • kaasava planeerimise seminari (16.03.2012, Hotell Bernhard spaas) materjalid – Kadri Tillemanni kaasava planeerimise juhendit tutvustav ettekanne, Merle Antoni Otepää üldplaneeringut tutvustav ettekanne;
 • artikkel Otepää Teatajas (30.03.2012);
 • kaasava planeerimise juhend.