Milles on probleem?

Vabakaubanduslepe püüdleb võimalikult paljude kaubandusbarjääride kaotamise poole, mis tähendab omakorda regulatsioonide ühtlustamist. Euroopa Liidu standardid on mitmetes valdkondades palju tugevamad kui USAs ja ka lähenemine ohutusele on tihti kardinaalselt erinev. Kui Euroopa Liit järgib ettevaatusprintsiipi ja nõuab tõendeid ohutuse kohta arvestades ka keskkonna, eetika ja kodanike nõudmistega, siis USAs lubatakse uusi tooteid turule palju kergekäelisemalt ning keelata saab neid vaid tõendatud riski korral.