Videokonkurss

PROJEKTI "KESKKONNASÕBRALIKUD AVALIKUD ÜRITUSED" TAUSTINFO

MUUDATUS! VIDEODE ESITAMISE TÄHTAEG ON 14.JUUNI!

Video contest rules in English

Jätkusuutlik eluviis peaks olema meie kõigi teadlik valik. See nõuab oma igapäevaste harjumuste muutmist, kuid ka oma käitumise muutmist käies AVALIKEL ÜRITUSTEL nagu kontserdid, festivalid, piknikud, ekskursioonid jne. Me naudime küll kaunist muusikat, head seltskonda, toitu või lihtsalt loodust, aga tihtipeale kahjustame seda tehes ümbritsevat keskkonda.

Kas sa teadsid, et kõige suurema keskkonnamõjuga tegurid avalikel üritustel on transport ja jäätmed, järgnevad energiakasutus (nt generaatorid), veekasutus, pinnase tihenemine läbi liigse tallumise ja mürasaaste?

Videokonkurss "Keskkonnasõbralikud avalikud üritused" on osa Eesti-Läti koostööprojektist "Keskkonnasõbralikud avalikud üritused" ja selle eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust säästlikkuse ja jäätmetekke vähendamise kohta avalikel üritustel Lätis ja Eestis. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi Interreg programm.

MIDA ME VIDEODELT OOTAME?

VIDEOD PEAKS JUTUSTAMA  KESKKONNATEEMALISE LOO:

 • Milliseid keskkonnaprobleeme oled märganud seoses avalike ürituste korraldamisega?
 • Milliseid lahendusi võiks välja pakkuda, et lahendada avalike ürituste korraldamisega kaasnevaid keskkonnaprobleeme?            
 • Milline on sinu roheline sõnum kaasmaalastele, kogu maailmale?

Lisaks üritustel toimuvale, võib välja tuua ka korraldamisega kaasneva. Uurida tuleks ettevalmistusprotsessi,  kohale jõudmise ja sealt lahkumisega seonduvat ja kõike, mis juhtub pärast ürituse lõppu, lähtudes sellistest aspektidest nagu transport, energia- ja veekasutus, jäätmete tekkimine ja jäätmekäitlus, vastutustundlik tarbimine, toiduvalikud jne.

Abistavad käsiraamatud, mis annavad ürituse korraldamisega seonduvatest keskkondlikest külgedest hea ülevaate:
Organizing Environmentfriendly Events 
Organizing Climate-friendly Events
Green Toolbox

NB! Soovitame silmas pidada nii avalikke väli- kui ka SISEüritusi. Videolahendus ei pea koosnema tingimata kaadritest, mis filmitud reaalsetel üritustel - tegu võib olla ka animeeritud, lavastatud vms videolahendusega.

Ava oma meeled, vaata ringi, kasuta kujutlusvõimet ja pane kokku üks video!

Valik näidisideid (VAATA KA PIKEMAT NIMEKIRJA SISUIDEEDEST):
Näide 1. 100% täiuslikku avalikku üritust pole olemas - aga kui oleks, milline see oleks?
Näide 2. Festivalil prügikastis on peamiseks jäätmeks ühekordne tops - milline on ühekordse topsi eluring selle tootmisest selle hävimiseni?
Näide 3. Filmi oma pere keskkonnasõbralikult korraldatud jõulupidu - mida võiks sealt avalikule üritusele üle kanda?
Näide 4. Ühe keskkonnateadliku avalikul üritusel osaleja päev.
Näide 5. Intervjuud avalikul üritusel osalejatega/korraldajatega.

Konkursile oodatakse reklaamklippe ja lühifilme. Reklaamklipp peaks andma lühikese ülevaate mingist konkreetsest teemast. Lühifilmi on hea kasutada selleks, et minna mingisse teemasse rohkem süvitsi.

Mida tehakse konkursile laekunud videodega?

Videokonkursi eesmärk on saada mitmekülgset infot ja näiteid avalike üritustega seotud headest ja halbadest praktikatest üritustel osalejate endi pilgu läbi. Kogunenud videomaterjali kasutavad korraldajad (MTÜ Eesti Roheline Liikumine, MTÜ Homo Ecos, SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus) ka oma projekti kampaania raames, et ilmestada ja näidata avalikkusele erinevaid seoseid keskkonna ja avalike ürituste vahel.

REEGLID

 • Videosid saab esitada kahes kategoorias: filmitudeng või filmihuviline.
  • Filmitudengi kategooria on noortele, mille vähemalt üks autoritest õpib või on õppinud filmitegemist (Eestis nt BFM, EKA animatsioon).
  • Filmihuvilise kategooria on noortele, olenemata nende õpitavast erialast ja eelnevast kogemusest, keda lihtsalt huvitab video tegemine. Hea video võtmeks on tabav idee ja natuke töökust!
  • Mõlemas kategoorias on vanusepiiranguks 30 aastat.
 • Video pikkus: reklaamklipp kuni 1 minut või lühifilm 1-5 minutit.
 • Video esitamise viimane tähtaeg on 14. JUUNI 2018.
 • Konkursile on oodatud nii individuaalsed osalejad kui ka meeskonnad.
 • Üks autor või meeskond võib esitada kuni 2 videot.
 • Esitatud video peab olema autori(te) enda tehtud. Teiste inimeste loomingu kasutamisel (nt muusika puhul) peab seda tegema lähtudest heast tavast ja autoriõigustest.
 • Esitatud videodel peab olema pealkiri ja mõne lause pikkune sisukirjeldus.
 • Videod võivad olla lindistatud eesti ja läti keeles, aga soovituslik on lisada inglis- või venekeelsed subtiitrid. Subtiitrid võiksid olla videole ise lisatud (mitte YouTube'i vm poolt pakutud).
 • Videod ei tohi olla varem osalenud või samaaegselt osaleda ühelgi teisel konkursil.
 •  Esitatud videod peavad olema osalejate enda loodud ja kuuluma neile.
 • Video (eelistatult kõrgeima kvaliteediga FHD 1920x1080 resolutsiooniga, aga mitte suurema mahuga kui 1 GB) peab üles laadima mõnda keskkonda – Dropbox, Google Drive, WeTransfer vms, kust võistluse korraldajal on võimalik video alla laadida. Võistluse korraldajale tuleb seega saata allalaetava faili link.
 • Võistlustöö võib esitada ka USB-pulgal või DVD-plaadil, kus peal on video kopeeritava failina ning toimetada MTÜ Eesti Roheline Liikumine kontorisse aadressil Tiigi 8-24, 51003 Tartu.
 • Video peab olema üldlevinud videoformaadis (mov, avi, mpeg, mp4, wmv jne).
 • Kui video on valmis, siis tuleb osalemiseks täita see Google vorm.

*Korraldajatel on õigus eemaldada videod, mis ei ole kooskõlas konkursi eesmärkide või tingimustega.

**Esitades oma video konkursile annavad autorid konkursi korraldajatele loa kasutada seda nende kodulehel ja jagada sotsiaalmeedias viitega autoritele. Videot võib muuta koostöös autori(te)ga.

AUHINNAD

Peaauhind, milleks on 2x pääse Positivus festivalile 2018 ja Viljandi Pärimusmuusika festivalile 2018, antakse välja mõlemas kategoorias. Lisaks on erinevad auhinnad mõlema kategooria silmapaistvamatele ning loosiauhinnad kõigi osalejate vahel.

 

SPONSORID

Suur tänu meie sponsoritele! Videokonkurssi toetavad loosiauhindadega järgmised ettevõtted:

 

 

Auhindu antakse välja kahes kategoorias: filmitudengid ja filmihuvilised. Kui meeskonnas on vähemalt üks liige, kes on filmitudeng, peab video kuuluma filmitudengi kategooriasse.

HINDAMISKRITEERIUMID:

 • Sisu: video selgus ja mõjusus keskkonnateemalise loo edasiandmisel, tegutsemisele julgustamisel ja/või uute lahenduste välja pakkumisel.
 • Innovatiivsus, originaalsus, mõju: keskkonnateemalise loo jutustamine uudsel ja põneval viisil, laia ja mitmekesise vaatajaskonna huvi äratamine ning edasisele mõttetegevusele ja tegutsemisele ärgitamine.
 • Loov ja tehniline tugevus: kaamera- ja helitöö kvaliteet, montaaži kvaliteet ja stsenaariumi tase.

Parimad videod valib välja eesti ja läti ekspertidest koosnev žürii. (Täpsem info varsti tulekul!)

Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 21. juunil 2018.

OSALEMINE

Osalemiseks saada oma video ja sisesta kontaktinformatsioon SIIN .

KONTAKT

Kui tekib küsimusi videokonkursi, selle reeglistiku ja videote esitamise protsessi kohta on kontaktisikuteks Eestis Eliisa Saksing eliisaroheline.ee (MTÜ Eesti Roheline Liikumine) ja Lätis Agita Pusvilka agita.pusvilkahomoecos.lv (MTÜ Homo Ecos).