Seiklushundi keskkonnablogi

4# 4 kuud ja 14 üritust hiljem ehk kuidas jäätmesüsteem seni toiminud on?

Esimest korda katsetasime jäätmete sorteerimise süsteemi märtsi keskel esimesel orienteerumispäevakul. Senini on toimunud kaheksa väiksemat üritust ehk orienteerumispäevakut ning kuus suuremat - 59.Jüriööjooks, Tartu Rogain, Tartu Vägilase jooks, Narva Vägilase jooks, STIHL Multisport Challenge, Tartu Öörogain.

 

 

Orienteerumiskolmapäevakud

Kuna päevakutel palju jäätmeid ei teki, siis seal eraldi kogunud vaid kahte jäätmeliiki - olme-ja pakendijäädet. Kuidas läinud on? 

Pilt 1. Kõik pakendijääde, mis varem läks olmesse, saab nüüd eraldi kogutud ja ümbertöötlusesse saadetud

Algul plaanisime, et igal päevakul võiks/peaks jäätmekottide juures seisma ka inimene, kes jäätmete paigutamisel juhendab, kuid esimesed päevakud üllatasid väga positiivselt ning selgus tore tõsiasi, et abistajat polegi tarvis. 

Pakendijäätmete hulka oleme oodanud erilisema tähelepanuga plasttopside panekut ja suuremas osas õnneks inimesed ka õigesti tegutsevad. Kuid igal päevakul pannakse mingi hulk topse siiski ka olmejäätmete hulka. 

Pilt 2. Plasttopsid päevakul olmejäätmete hulgas 

Eks see tekitab korraldajana ikka küsimust - miks küll? 
Pakendijäätmete sildil on piktogrammil topsi pilt, kuid ilmselt  ei loo see inimestes veel täit kindlust, et sinna ka päriselt topsi panekut eeldatakse. Ei teata sorteerimisest piisavalt ning sellest, mida võib lugeda pakendijäätmeks ja mida olmeks.
Inimesed ei süvene siltidesse ega sellesse, mida neilt oodatakse. Pole harjumust avalikel üritustel (võib-olla ka kodus) jäätmeid sorteerida ning tegutsetakse endale mugavamalt ja harjumuspärasemalt.

Lahendus? Paigutada jäätmesildid nähtavama koha peale. Hetkel asuvad need lihtsama versioonina jäätmekoti ees, kuid planeeritud on valmistada ka kaaned ning kinnitada sildid püstiselt kaanele, rohkem inimese silmavaate kõrgusele. Kindlasti aitaks ka see, kui siltide juurde panna loetelu enimlevinud jäätmetest spordiüritustel, mida vastavasse kotti panna. 

Need täiendused aitavad nr 1 liiki inimeste puhul, nr 2 osalejate puhul on siiski tarvis abilist, kes pöörab ebakorrektsetele liigutustele tähelepanu ning suunab õigesti tegutsema.

 

Pilt 3. Ühekordsed topsid päevakul pakendijäätmete hulgas

 

 

 

 

 

Pakendijäätmete puhul on silma jäänud pidev segadus ühekordsete kohvitopsidega - kuhu see käib? Meie soovitame selle panna olmejäätmete hulka. Miks? Sest kohvitopsi valmistamisel on kokku pandud kaks materjali - paper ja plastik. Viimane katab topsi seest imeõhukese kihina ning need kaks materjali on teineteisest väga raskesti eraldatavad. Seetõttu pole ühekordne tops sobilik ei paberiks ega pakendiks ümbertöötlemisel ning läheb kas ladustamisele või põletusse. Topsi kaane võib aga küll pakendisse panna, kuigi kuuldavasti on ühekordsete topside kaante näol tegu plastikuga, mida hästi ümber töödelda ei saa. 

59.Jüriööjooks, rogainid, Vägilase jooksud ja multisport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuna suurematel üritustel tekib rohkem erinevaid jäätmeid, siis kasutame sellele vastavalt ka rohkem jäätmekaste - taara, olme, pakend, komposteeritavad nõud. Ning kuna jäätmete paigutamine on siin juba keerulisem, siis on üritustel jooksvalt käepärast olnud ka abiline, kes vajadusel selgitab ja suunab.

Kõige lihtsam on olnud muidugi taaraga, kuigi, kuigi - ka plastpudeleid võib vahepeal kas pakendi-või olmejäätmete hulgast leida. Ilmselt on selline viga tulnud sellest, et leidub osalejaid, kes pole harjunud või ei tea, et Seiklushundi üritustel jäätmeid sorteeritakse ning jäätmekottidele pikemat pilku heitmata viskavad pudeli esimesse kotti, mis ette jääb. 

Komposteeritavad nõud on osalejatele kindlasti kõige uuem jäätmeliik. Nõude kohta on osalejatel küsimusi tekkinud ja viimatises suuremas Facebooki postituses loodetavasti said need küsimused vastuse. 

Pakendijäätmed kohati tekitavad suurimaid dilemassid - mis sobib pakendijäätmeks? Pakendijäädet iseloomustab peamiselt see, et selle materjalina on kasutatud suuremas osas plastikut (kui tegu segapakendiga, siis võib panna ka klaasi ja metalli). Pakendijääde ei pea olema perfektselt puhas, pakend võib olla pisut ka määrdunud. Kui spordigeelipakend on hooletult tühjaks pigistatud, siis pigem paneks selle olmejäätmesse. Kui aga pakend on kenasti, kenasti tühjaks pigistatud, siis võib ka pakendisse sobida. 

---------------------------------------------------------------------------

Tähelepanek endale 1 Küll aga võib ära mainida selle olulise tähelepaneku, millele me ise kohe ei mõelnud - kui platsile tuleb ka kohvik või teine toitlustaja, siis tuleb eelnevalt kindlaks teha, mis nõusid nemad kasutavad ning nõudevalik ühtlustada. Sest kui üks toitlustaja pakub toitu plasttaldrikult ja teine komposteeritavalt, siis tekitab osalejas suurt segadust, kuhu jäätmekotti tema taldrik käima peaks - samuti ei täidaks siis jäätmete ümbertöötlemiseks kogumine jm oma eesmärki, kui kõik toitlustajad samu põhimõtteid ei järgi.

Tähelepanek endale 2 Jäätmekotid PEAVAD asuma toitlustustelgi kõrval. Alati oleme seda reeglit ka järginud, kuid Tartu Öörogainil trehvas meeskonnasisesele suhtlusesse lünk sisse, et kus saab asuma toitlustusnurk ning juhtus nii, et jäätmekastid ning supijagamine sattusid teineteisest liiga kaugele. Nüüd nägime ära, et kui need kaks on teineteisest eemal, siis inimesed ei leia pärast supisöömist prügikaste üles ning kausside paigutamisel laudade alla, linna prügikastidesse ja mujale hakatakse muutuma väga loominguliseks - seda loomingulisust prooviks järgmistel kordadel siiski vältida :D.

--------------------------

Seiklushundi üritustel osalejad - mis on teie muljed, tekkinud küsimused, mõtted meie jäätmesüsteemi teemal? 

 

3# PLOGGING - 2018 aasta uus jooksutrend!

 

Meie käest on küsitud: “ Miks te seda teete?”.
Me küsime vastu: “Miks teie seda EI tee?”

                                                   
           Erik Ahlström, ploggingu edendaja

5# Räägime joogitopsidest vol 1 - Sorteerida! Miks?

Ühekordse kasutusega topsid võeti tarvitusele tervislikel kaalutlustel asendamaks avalikes veejoogikohtades ühiskasutatavaid joogitopse, kuid eelmise sajandi teisel poolel asendus joogitopside positiivne kuvand negatiivsega, sest mõisteti ühekordsete topside kasutamisest tingitud silmatorkavat jäätmekogust. 

6# Räägime joogitopsidest vol 2 - Sorteerida! Kuidas?

Eelmisel aastal sai korraldajate loal käidud Tartu Rattarallil ning Ööjooksul joogipunktides topse korjamas (aitäh!). Eelkõige oli tarvis plasttopse, et neist Eesti Rohelise Liikumise projekti tarbeks taaskasutuse kunstitaiest teha ning kokku sai kogutud ja kodus vannis üle loputatud, vat selline hunnik plasttopse!