Aktiivsete vabaühenduste kliimavõrgustiku arendamine

Projekti eesmärk on tõsta vabaühenduste ja olemasoleva kliimavõrgustiku huvi ning oskusi kliimapoliitikasse panustada nii kohalikul, riiklikul kui ELi tasandil. Seni puudub paljudel vabaühendustel teadlikkus, suutlikkus ning ühine hääl neis teemades mõjusalt kaasa rääkida. 

Eesmärkide saavutamiseks on planeeritud järgnevad põhitegevused:

1. Vabaühenduste kliimavõrgustiku arendamine - tõhusam võrgustumine ja koolitused.
2. Kaasamise lihtsustamine riiklikes ja rahvusvahelistes kliimapoliitika protsessides - projektiperioodi jooksul on koostamisel mitmeid olulisi kliimapoliitikat mõjutavaid dokumente, eesmärgiks on dokumentides positiivse kliima- ja keskkonnamõju saavutamine ühenduste osaluse tulemusena.
3. Kohaliku tasandi kliimapoliitika kujundamisel kaasarääkivate ühenduste huvi ja võimekuse suurendamine - tagatakse kohalikele kogukondadele professionaalne abi oma kogukonnas aset leidvate kliimaprobleemide lahendamisel.

Projekti partnerid on Keskkonnaõiguse Keskus ja Eestimaa Looduse Fond.
Projektijuht: Kärt Puusepp, kartroheline.ee.

Uuri võrgustiku kohta lähemalt: www.kliimavorgustik.ee


Projekti “Aktiivse vabaühenduste kliimavõrgustiku arendamine” toetab Aktiivsete Kodanike Fond/Active Citizens Fond (ACF) Estonia. ACF programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Fondi abil panustatakse Euroopa Majanduspiirkonna toetuste üldeesmärkide saavutamisse, et vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonorriikide ja toetuse saajate vahel. ACFi operaatoriks Eestis on Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.
 


 

The physical and political manifestations of global climate change are starting to reach Estonia. As the topic of climate change is complex and ways to mitigate it differ greatly, many civil society organizations (CSOs) lack knowledge, capacity and a common voice to effectively participate in these discussions. The aim of the two-year project is to build the capacity of CSOs and the existing CSO climate network on local, national and EU levels. Through co-operation we also aim to raise the ambition of Estonian national climate plans.

Activities:

1. Developing the CSO climate network (Estonian Green Movement - EGM)

EGM has already laid the foundation for the climate network in the beginning of 2019. Many connections and first contacts exist, but for an effective network more activities are needed: quarterly meetings, info seminars, better involvement and more simplified cooperation.

2. Simplifying involvement in national and international climate policy documents (Estonian Fund for Nature)

During the project period there are many plans being developed - National Energy and Climate Plan, National Long Term Strategy and EU Multiannual Financial Framework 2021-2027 program. The aim is to ensure positive climate and environmental impacts in the plans thanks to the effective participation of CSOs. Activities: ensuring professional participation of CSOs in the processes, mediating documents between the stakeholders, conducting preliminary analysis and summaries of the documents, involvement workshop with stakeholders.

3. Building capacity for local level climate policy discussions. (Estonian Environmental Law Centre)

The capacity of local level CSOs to participate in regional climate policy has so far been low. Planned activities: skill and knowledge training for local communities, offering professional legal help for solving local climate related issues.

 

Project coordinator: Kärt Puusepp, kartroheline.ee


The project “Developing an active civil society organizations climate network” is supported by Active Citizens Fund. The ACF programme is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway in 15 EU Member States in Central and Southern Europe and the Baltics. The fund shall contribute to the overall objectives of the EEA and Norway Grants, to reduce economic and social disparities, and to strengthen bilateral relations between the beneficiary and donor states.