Tegevuse alused

Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on Eesti Roheline Liikumine toetunud lisaks põhikirjale (viimane redaktsioon 5. aprillist 2009) ka 1991. aastal kinnitatud programmile. 2003. aasta jaanuaris valmis praegusel kujul ka ERLi keskkonnapoliitika, mis identifitseerib liikumise peamised seisukohad valdkondade kaupa senisest selgemalt.

Ülevaate ERLi majandustegevusest annab majandusaasta aruanne:

Peale organisatsiooni siseste dokumentide juhindub ERL oma tegevustes mitmete koostöövõrgustike raames kokkulepitud eesmärkidest, nagu meie osalusega suurima keskkonnaalase rohujuuretasandil oleva keskkonnaühenduste võrgustiku Friends of the Earth Internationali visioonist ja missioonist. ERL lähtub oma tegevuses ka Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksist.