Liikmele

MTÜ Eesti Roheline Liikumine (ERL) ootab uusi liikmeid – kõiki, kellele on oluline Eesti looduse säilitamine ja keskkonnaseisundi parandamine. Kõigil soovijatel on võimalik meie projektides ja muudes tegemistes osaledes ka ise midagi looduse heaks ära teha. Kui soovid olla passiivne liige, kes jälgib ERLi tegemisi ning toetab meid aastamaksu tasumisega, siis see on ka täiesti võimalik - liikmeks astumine ei eelda enda aja panustamist. 

Kui soovid Eesti Rohelise Liikumise liikmeks astuda, täida käesolev leht ja saada see vastavale nupule vajutades. ERLi liikmemaks on õpilastele, pensionäridele ja töötutele 5 €, üliõpilastele 7 € ning teistele 15 €. Iga-aastast liikmemaksu saab tasuda nii ERL üritustel sularahas kui endale sobival ajal pangaülekandega (MTÜ Eesti Roheline Liikumine, konto Swedbank AS EE322200221011415405, konto AS SEB Pank EE941010102051999003).

Juhul kui kasutad gmail'i teenust, kontrolli aeg-ajalt kindlasti ka rämpsposti kausta, et mõni Eesti Rohelise Liikumise kiri kogemata sinna sattunud poleks.

Registreerumine

Eesnimi*
Perekonnanimi*
Isikukood*
Telefon*
E-post personaalseks pöördumiseks*
E-post, kui soovid liikmelistiga liituda
Valdkond/eriala
Liikmemaks*
5.00
5.00
5.00
7.00
15.00
Hind kokku:

Kuidas me sinu andmeid kasutame ehk privaatsustingimused

Isikuandmete vastutav töötleja

MTÜ Eesti Roheline Liikumine (registrikood 80001670) (edaspidi ERL) soovib enda liikmetele ja vabatahtlikele edastada e-posti teel keskkonnaalaseid uudiseid ja teavitusi, kutseid üritustele ning muud asjakohast informatsiooni (edaspidi infokirjad). Isikuandmete vajaliku kaitse tagamiseks infokirjade saatmisel järgib ERL käesolevaid privaatsustingimusi.

Isikuandmed, mida ERL töötleb

ERL-i poolt edastatava infokirjaga on võimalik liituda veebilehel www.roheline.ee, sisestades vastaval veebilehel oma kontaktinformatsiooni (nimi, telefon, e-posti aadress). ERL saadab infokirju vaid e-posti teel. Teie isikuandmetele võivad ligi pääseda ERL-i töötajad, kes tegelevad ERL-i kommunikatsiooniga.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Kui astute ERL-i liikmeks või hakkate ERL-i vabatahtlikuks ning annate infokirjade saamise soovist ERL-i kodulehe kaudu teada, siis kasutab ERL Teie andmeid Teie nõusoleku alusel.

Andmesubjekti õigused

Teie nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni. ERL jätkab Teile infokirjade saatmist seni, kuni Te ERL-i infokirjade saamisest loobute. Ettepanekute tegemiseks, aga ka oma isikuandmete töötlemise lõpetamise, isikuandmete parandamise, samuti isikuandmetele juurdepääsu saamise eesmärgil palume võtta ühendust e-posti aadressil inforoheline.ee

Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et Teie privaatsusõigusi on rikutud, võite esitada kaebuse selle EL-i liikmesriigi asutusse, kus on Teie alaline elukoht. Selliste asutuste kontaktinformatsioon on kättesaadav aadressil: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.