Inimesed

Karin Kruup

Juhatuse liige
karin@roheline.ee

Minu haridustee on viinud mind õppima informaatikat, majandust ja tehnoloogia valitsemist. Kuigi pealtnäha ei tundu, et ükski neist oleks keskkonnaga eriliselt seotud, siis tegelikkus on hoopis vastupidine. Keskkonnaprobleemi suudab lahendada vaid laiahaardeline muutus maailma süsteemis. Mõistmata tehnoloogiat ja selle seost inimesega, tsivilisatsioonide arengut, ressursimajandust ja majanduslikke ideoloogiaid, on keeruline välja nuputada, kuidas pikaajalist keskkonnasäästu tagada. Minu panus Eesti Rohelisse Liikumisse ongi keskkonna nimel süsteemimuutuste kallal nokitsemine, mis vähendaks nii vaimset kui füüsilist distantsi looduse ja inimese vahel.