Keskkonnapoliitika

Keskkonnapoliitikaga ei puutu tavaline inimene igapäevaselt kokku, kuid siiski võivad juba väiksed muutused meie kõigi igapäevaelu mõjutada. Edukas keskkonnapoliitika tagab õiglase elukeskkonna kõigile siinse maa elanikele, nii praegustele kui ka tulevastele.

Me usume, et:

  • otsuste langetamine peaks olema läbipaistev ning avalikkusele peab olema tagatud vaba läbipääs keskkonnainfole;
  • keskkonnajärelvalve peab olema tugev ning katma suuremat osakaalu eluvaldkondadest – tugev valve aitab ennetada keskkonnakatastroofe, mille kõrvaldamine on kordades keerukam ja kallim ning mis Eesti loodust tugevalt kahjustada võivad;
  • keskkond peab olema seadusloome üks aluseid, millega arvestatakse seadusloomes sama palju kui majandusliku kasuga;
  • riik peab soodustama loodussõbralike tehnoloogiate arengut ning vähendama jätkusuutmatute tehnoloogiate, nagu põlevkivi, toetamist.

Lugemist

Ülevaade tuumaenergia riskidest

13:12 26. november 2020

Keskkonnaühendused: kriisile põlevkivitööstuses tuleb leida jätkusuutlikud lahendused

09:03 05. juuni 2019

Teet Randma: Hando Sutter eksib - maja põleb endiselt

09:36 18. märts 2019

Pressiteade: Keskkonnaühendused ootavad riigilt selget tegevusplaani kliimavaenulikust põlevkivienergeetikast loobumiseks

14:30 22. oktoober 2018

Pressiteade: Riigikogule anti üle 1079 inimese pöördumine, toetamaks põlevkivilt taastuvenergiale üleminekut

18:40 30. aprill 2018

Pressiteade: Veel viimast nädalat saab toetada PÕXITi rahvaalgatust

11:50 04. aprill 2018

MTÜ Eesti Roheline Liikumine kutsub toetama PÕXITi rahvaalgatust. PÕXIT ehk põlevkivi-exit tähendab järkjärgulist üleminekut põlevkivilt taastuvatele energiaallikatele. Kollektiivse pöördumisega soovitakse riigilt selget otsust ning laiapõhjalist plaani põlevkivienergiast loobumiseks ning taastuvate energialahenduste leidmiseks. Põlevkivienergeetika on täna Eestis üks suurimaid keskkonnaprobleeme, põhjustades näiteks vee ja õhu saastumist, põhjavee taseme langust ning mitmeid tervisehädasid.

Algatust on tänaseks toetanud üle 700 inimese, oma allkirja saab anda veel nädala jooksul siin. Pöördumine jõuab Riigikokku arutusele ainult siis, kui koos on vähemalt 1000 allkirja.

EKO pressiteade: Audit näitab, et riigimetsas ei ole loodusväärtused kaitstud

13:00 24. jaanuar 2018