Projekti uudised

Projekti uudised

ERL-i uus koostööpartner ja projekt

11:33 02. märts 2017

2016. aasta talvel võttis ERLiga ühendust organisatsioon Homo Ecos Lätist ning pakkus: „Hakkame koos projekti kirjutama!“. Mõte tundus hea, olime nõus ning ideega liitus ka kolmas koostööpartner, Tartu Keskkonnahariduse Keskus. 

Koostööpartneri Homo Ecose logo (Foto: Twitter)

Selgituseks: Projekt kuulub Interregi Eesti-Läti keskkonnateadlikkuse programmi alla, kus toetatakse Põhja-Läti ja Lõuna-Eesti piiriülest koostööd. Igasse projekti peab olema kaasatud vähemalt üks asutus või ettevõte Eestist ja üks Lätist ning oodatakse projekte, mis keskenduvad teemadele, mida on mõistlik just lahendada piiriüleses koostöös.

Interregi Eesti-Läti programmi logo (Foto: www. estlat.eu)

Nüüdseks on projekti kokkupaneku algusest möödunud aasta, mille jooksul toimunud mitmeid rahvusvahelisi kohtumisi, ajude ragistamist ja kirjutamist. Ja tore on teada, et kogu see töö on end ka ära tasunud. Meie projektile nimega „Avalikud keskkonnasõbralikud üritused – ressursside kokkuhoiu ja jäätmete vähendamise idee levitamine Läti ja Eesti avalikel üritustel“ (Green public events – raising awareness on saving resources and reducing waste at public events in Latvia and Estonia) kestvusega märts 2017−oktoober 2018 on antud roheline tuli.

Keskkonnateadlikuse programm (Foto: www.estlat.eu)

Projektist lähemalt

Projekti eesmärk on kampaania kaudu tõsta teadlikust keskkonnasõbralikust käitumisest ja tegutsemisest keskendudes siis konkreetsemalt jäätmete vähendamisele ning energiaressursside kokkuhoiule.

Miks on Eesti-Läti koostöö mõistlik variant? Eestlased ja lätlased on oma harjumuste, ajaloolise tausta, traditsioonide, arusaamade ja kultuuri poolest väga sarnased. See muudab mõlemas riigis ühesuguse kampaania korraldamise tunduvalt lihtsamaks. Seejuures on kummagi riigi organisatsioonidel siiski ka oma eripärased teadmised ja oskused, mida projekti jooksul siis vahetada ning naaberriigis uue ideena katsetada, töösse panna. Koos kampaaniat läbi viies on tegevusel tunduvalt rohkem jõudu ja loodetavasti ka mõju.

Tööjõuvahetuse programm (Foto: www.estlat.eu)

Miks oleme valinud fookusesse avalikud üritused? Sest avalikud üritused on ühiskonna peegliks – nii kuidas käitutakse avalike üritustel nii käitutakse ka sageli oma igapäevas. Festivalidel ja teistel avalikel üritustel on arvestatav keskkonnamõju, mille kujunemisel mängivad olulist rolli transport, jäätmed, energiakasutus (nt generaatorid), veekasutus, väliürituste puhul ka näiteks pinnase tallamine ja mürareostus. Samas on avalikud üritused väga mõjusad paigad keskkonnahoiule suunavate sõnumite levitamiseks, sest ühes ajas ja ruumis on korraga kättesaadav suur hulk inimesi. Kui suuta tuua mõni muutus avalike ürituste toimimises, siis võib see viia ka laialdasemate muutusteni inimeste igapäevastes harjumustes ja praktikates.

Veehoiu programm (Foto: www.estlat.eu)

Nagu juba eelnevalt mainitud, siis projekti raames on plaanis läbi viia teavituskampaania, mille fookuses on Positivus Festivali, Viljandi Folgi, Teadlaste Öö Festivali ning Valmiera Ettevõtluskonverentsil osalejate, korraldajate, teenusepakkujate teadlikkuse tõstmine keskkonnasõbralikust käitumisest ja tegutsemisest. Festivalidel läbiviidavaid tegevusi toetab ja seob laiahaardelisem meediakampaania.

Turisminduse programm (Foto: www.estlat.eu)

 

 

Kõigest lähemalt juba lähikuudel, püsige lainel!

NB! Projektis mängivad oma olulist osa ka vabatahtlikud, kelle abi ühel ja teisel ja kolmandal üritusel hädasti vajame. Kes projektis osalemise vastu huvi tunneb, võib sellest juba ka aegsasti märku anda aadressil eliisaroheline.ee !